Skip to main content

Atal honetan proposamen didaktiko batzuk erakusten dira. Arte-hezkuntzako profesionalek diseinatutako tresnak dira, artisten sormen-prozesuak eskoletan edota beste hezkuntza-testuinguruetan erabiltzeko.

Gaiak
Honen gaineko proposamen didaktikoa: Orekari Estudio

Zer falta da eskolan? Zer gustatuko litzaiguke egitea eskolan? Talde moduan arituko gara eskolan erabiltzen ez den espazio bat bilatzeko. Prozesu parte-hartzaile baten bidez, gure beharrak eta nahiak identifikatuko ditugu, eta esanahi eta erabilera berriak esleituko dizkiogu espazio horri, guztion artean berreraikiz. Behar berriak asetzeko soluzioak bilatuko ditugu.

Helburuak

Orekari Estudioren obrara eta prozesuetara hurbiltzea.

Lan kolaboratibo eta parte-hartzailea sustatzea obra bat egiteko.

Eskolako espazioari buruz hausnartzea eta beste modu batean erabiltzea, zentzu berriak ematea.

Jasangarritasunaz kontzientziatzea.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Teresa Sabaté

Kartografia kolaboratibo bat osatuko dugu teknika artistiko desberdinak erabilita. Formatu horrek gure eskolak edo institutuak osatzen duen lurraldean bizi dugun esperientziari (pertsonala zein kolektiboa) buruzko gogoeta sustatuko du.

Helburuak

Teresa Sabatéren obrara eta sormen-prozesuetara hurbiltzea.

«Bidea» eta «kartografia» kontzeptuetara hurbiltzea, gure identitatea eta lurraldea ulertzeko modu gisa.

Prozesu piktorikoak eta sormen plastikozko prozesuak esploratzea, taldekako lanaren ikuspuntutik.

Deriba-prozesu batean murgiltzea, premisa honen arabera: «Badakigu nola hasten garen, baina ez nola bukatzen dugun. Ez dugu emaitza zehatz bat bilatzen, aurkitzen dugunarekin ikasten dugu».

Joste-lanak eta konfidentziak: elkarrekin josi eta sortu

Honen gaineko proposamen didaktikoa: María Jiménez Moreno

Joste-lan errazak egiten ikasi, eta teknikekin eta ehun-gaiekin esperimentatuko dugu instalazioak sortzeko gure inguruan. Elkarrekin egoteko unea izango da «josten» emango dugun denbora, baita jakinduria eta konfidentziak partekatzeko eta material berriekin esperimentatzeko ere.

Helburuak

María Jiménezen obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Etxeko lanei dagozkien ehungintza-lanak ikastea, genero-roletatik haratago pertsonen arteko topaketa- eta zaintza-espazio gisa duten balioa berreskuratuz eta aldarrikatuz.

Askotariko ehungintza-material eta -teknikekin esperimentatzea, sormen-gai gisa.

Joskintzarekin lotuta dauden etxeko lanak ikertzea, haiei buruzko gogoeta egitea ikuspegi kritikotik, eta haien ondare-balioa aitortzea.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Peru Galbete

Haurtzaroko oroitzapen batetik abiatuta, geure burua deskribatzen duen bideo bat sortuko dugu. Gero, kontzertu bisual bat egingo dugu: proiektatutako irudien gainean inprobisatuko dugu ahotsarekin, instrumentuekin, loopekin edo audio-efektuekin.

Helburuak

Peru Galbeteren obrara eta prozesuetara hurbiltzea.

Identitateari, memoriari eta denboraren iraganari buruz hausnartzea.

Esplorazio eta adierazpen baliabide gisa ahotsak ematen dituen aukerak ikertzea.

Ahotsarekin eta irudiekin lan egitea, bien arteko harremana sortuz.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Elvira Palazuelos

Papera izango da gure sormenezko materiala. Euskarri gisa ematen zaion erabileratik harago, eskaintzen dituen aukera estetiko-plastikoekin esperimentatu, eta instalazioak, espazioak edo objektu aldatuak sortuko ditugu.

Helburuak

Elvira Palazuelosen obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Obren analisiaren eta esperimentazio-ariketen bidez, lerro, plano, bolumen eta espazioaren kontzeptuetara hurbiltzea.

Papera bezalako material sinple bati balioa eta erabilera berriak ematea, hura baliatuta esperientzia sortzaileak biziz.

Ohartzea edozein material sormenez erabil daitekeela eta edozein errealitate fisiko eralda daitekeela.

Sortzeko teknika eta estrategia garaikideekin esperimentatzea, bakarka eta taldean.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Gonzalo Nicuesa

Gure eguneroko objektuetatik abiatuta, gure intimitateari eta identitateari buruzko gogoeta egingo dugu. Konposizio grafiko eta fotografiko bat sortuko dugu geruzaz geruza egindako lanaren bidez.

Helburuak

Gonzalo Nicuesaren obrara eta prozesuetara hurbiltzea.

Eguneroko objektuen eta gure identitate indibidual eta kolektiboaren arteko lotura ikertzea.

Arkatzez edo grafitoz marrazteko hasi-masietara hurbiltzea.

Argazkien orrazketa digitalak digitalaren aukerak aztertzea.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Alfonso Borragán

alfonso borragánen obra abiapuntutzat hartuko dugu esperientzian oinarritutako arteari buruzko gogoeta egiteko. Saiatuko gara hurbil ditugun gauzekin begirada harritzen, eta bizi dugunaren erregistro iragankorrarekin esperimentatzen, irudiak sortuz inguruak berak eskaintzen digunarekin.

Helburuak

alfonso borragánen obrara eta sormen-prozesura hurbiltzea.

Artean kolektiboak eta iragankorrak diren gauzen balioari buruz hausnartzea.

Eskura dugunarekin sormen-esperientziak piztea.

Irudiak sortzeko teknika ekologikoak ikastea.

 

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Mirari Echávarri

Museo batera egindako bisitatik eta Mirari Echávarriren Gorputzak #1 Santa Ageda obratik abiatuko gara irudien botere afektiboari buruz hausnartzeko. Irudi berriak sortzeko eta irudi horiek zeharkatzen dituzten afektuak eraldatzeko estrategiak bilatuko ditugu.

Helburuak

Mirari Echávarriren obrara eta sormen-prozesura hurbiltzea.

Prozesu artistikoetan afektuek duten funtzioari buruz hausnartzea.

Sormenezko esperientzia bat diziplinarteko modu batean bizitzea.

Irudiei galderak egiten ikastea.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Maite Redondo

Ez dugu berdin jokatzen leku guztietan. Espazio batzuek isilik egotera behartzen gaituzte, beste batzuek berriz, oihu egitera edo mugitzera. Nork esaten digu nola jokatu? Horrelakorik gertatzen al da eskolako espazioetan? Ba al dago eraldatu nahi genukeen zerbait?

Eskolako espazioetara hurbilduko gara, gure ohiturak eta jokatzeko moduak birpentsatu eta paisaia horiek eraldatuko dituzten esku-hartze artistikoak burutzeko.

Helburuak

Maite Redondo-ren obra eta sormen/ikerketa prozesuetara hurbiltzea.

Espazio publiko eta pribatuei buruz hausnartzea, espazioaren izaerak haren erabileran duen eraginari buruz hausnartzea eta paisaia eraldatzen duten esku-hartze artistikoak gauzatzea.

Mugikorrak eskeintzen dituen ikus-entzunezko aukerekin lan egitea.

Marrazten desikasi /
Marrazkiaren mugetan

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Andrea Ganuza

Batzuetan, marraztea ekintza mekaniko jakin batzuen errepikapen soila bihurtzen da, ikasitako jarraibide eta eredu batzuei erantzunez, eta, ondorioz, marrazteko modu egoki eta desegokiak ulertzen dira. Ideia horrekin hausteko, marrazten desikasi behar dugu, aukera berriak aztertzen, marrazten gozatzen, marrazkia ekintza gisa ulertzen, gorputz-keinu gisa edo munduari buruz dugun ikuspegia partekatzeko leku gisa. Horretarako, proposamen berriekin esperimentatu behar dugu.

Helburuak

Andrea Ganuzaren obra ezagutzea.

Komikiaren hizkuntza eta sormen kolektiboko estrategietara hurbiltzea.

Marrazketa ikasteko prozesua eta honen aukeren inguruko klixeak haustea.

Esperimentaziotik, gozamenetik eta jolas partekatutik ikastea.