Skip to main content

Atal honetan proposamen didaktiko batzuk erakusten dira. Arte-hezkuntzako profesionalek diseinatutako tresnak dira, artisten sormen-prozesuak eskoletan edota beste hezkuntza-testuinguruetan erabiltzeko.

Gaiak

Natura birsortu: kaosa eta ordenaren artean

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Pedro Marco Landa

Naturaren formen eta matematikaren arteko erlazioaren inguruan ikertuko dugu, gero errepresentazio eta esperimentazio prozesuan murgiltzeko: marrazkiaren, collagearen eta pinturaren bidez mundu naturala berregingo dugu, analitikoa eta intuitiboa nahasten diren jarraibideak aintzat hartuz.

Helburuak

  • Pedro Marco Landaren obra eta lan prozesuetara hurbildu. 
  • Matematikak, artea eta naturaren arteko loturan sakondu. 
  • Disziplina ezberdinak (marrazketa, collagea, pintura) erabiliz formen itxurarekin esperimentatu. 
  • Sortzeko/egiteko modu ezberdinak sentitu eta hauetaz kontziente izan: analitiko-kontzeptuala, intuitibo-esperimentala

Beldurraren habitata, margotutako leku bat

Honen gaineko proposamen didaktikoa: José Castiella

Pintura, jokoa eta zoria abiapuntutzat hartuta, fikziozko eta fantasiazko mundu bat sortuko dugu. Gure beldur eta lotsak bertako biztanleak izango dira, izaki bitxien itxura hartuta.

Helburuak

Jose Castiellaren obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Gure beldur eta lotsei buruz hausnartzea.

Zoria sormenezko baliabide gisa erabiltzea eta harekin esperimentatzea.

Prozesu artistikoak talde-katarsirako tresna gisa erabiltzea.colectiva

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Cabeza de Artista

Talde artistiko bat sortuko dugu eta hainbat ekintza diseinatuko, partekatzen dugun arazo edo gatazka bati buruzko hausnarketa eta analisia sustatzeko.

Helburuak

Cabeza de Artista taldearen obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Instalazio edo ekintza parte-hartzaile bat diseinatzea, sormenezko ariketa politiko gisa.

Taldean egindako lanaren (adostasunak eta desadostasunak) balioa nabarmentzea, ikasketa-prozesu garrantzitsu gisa.

Inguruan dugunari buruz hausnartzea artearen bidez

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Dick Rekalde

Jatorriz ez zen zerbait irudikatuko duen irudi bat sortuko dugu. Guretzat ohikoak diren lekuen irudiekin jolastuko gara existitzen ez diren leku asmatuak irudikatzeko. Hortik abiatuta, irudiek irudikatzeko duten funtzioari buruzko debate bat egingo dugu.

Helburuak

Dick Rekalderen obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Irudiek hizkuntza eta irudikapen gisa daukaten balioari buruz hausnartzea.

Irudiekin jolastea askotariko teknikekin.

Erabakiak banaka eta taldeka hartzea sormen-prozesu gisa lantzea.

Materialak eta gorputzezko memoriak

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Amaia Gracia

Instalazio bat osatuko dugu gure gorputz-esperientzietatik ateratako eskulturekin. Hainbat teknika erabilita, espazioarekin, materialekin eta gorputzekin esperimentatuko dugu geuregan modu kolektiboan pentsatzeko, bizipen indibidualetatik abiatuta. 

Helburuak

Amaia Graciaren obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Geure gorputzen eta gorputz-esperientzien botere poetikoaren inguruan hausnartzea.

Materialekin eta hainbat teknikarekin (bideoa, collagea, eskultura, soinua) esperimentatzea.

Hezkuntza emozionalaren bidez enpatia lantzea. 
 

Nire ahotsa, zure ahotsa, nire ahotsa

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Zarys Falcon

Bizi-esperientzia batetik abiatuko gara, non gure ahotsa erdigunean egongo den. Ondoren, ikerketa- eta sormenprozesu bat sortuko dugu, non beste ahots batzuek gure oroitzapenak mugitzen eta hortik birpentsatzen lagunduko diguten. 
 

Helburuak

Zarys Falconen obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Gure ahotsen balio poetikoa eta emozionalki hezteko daukaten indarra ikertzea eta hausnartzea.

Ahozko transmisioaren balioa nabarmentzea, identitateeraikuntzako eguneroko jarduera gisa.

Gauzak etengabe zalantzan jartzea sorkuntza-tresna gisa ulertzea.

Gure gorputzak sortzen dituen soinuekin eta beste batzuek sortutako soinu-materialarekin esperimentatzea.
 

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Angela Moreno

Teknika bat baino gehiago eta denbora desberdinak erabilita, erretratuak egingo ditugu, eta, elkar ezagutze aldera, garrantzia emango diogu inguratzen gaituenari, materialei, objektuei, tokiei edo pertsonei. 
 

Helburuak

Angela Morenoren obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Sormen-prozesuetan ikerketari eta esperimentazioari eskaintzen zaion denboraren garrantzia azpimarratzea.

Hainbat material eta teknikarekin esperimentatzea, hala nola collagearekin edo grabatuarekin, banaka eta elkarlanean.

Erretratua ikertzea, haren inguruan hausnartzea eta genero garaikide gisa erabiltzea norberaren nortasuna eta besteena lantzeko. 
 

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Elena Aitzkoa

Eskultura bat sortuko dugu erabilitako eta aurkitutako objektu batzuetatik abiatuta; inguruan ditugun ohiko gauzak hartuko ditugu mundu poetikora eramateko. Pieza horri lagunduko dion beste pieza bat sortuko dugu soberako materiarekin. Besarkada literal edo metaforiko baten bidez lotuko ditugu biak.

Helburuak

Elena Aitzkoaren obrara eta prozesuetara hurbiltzea.

Eskulturarekin eta performancearekin esperimentatzea.

Eskulturaren zati beteekin eta hutsuneekin lan egitea.

Sormen-prozesuen afektuaren balioa azpimarratzea.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Xabier Idoate

Hiri batean barna ibiltzen garenean, pentsatzen dugunak ez du zerikusirik ikusten dugunarekin. Kalera irtengo gara, eta testua eta irudia ausaz lotuko ditugu, ustekabeko istorioak kontatuko dituen konposizio bat eraikitzeko.

Helburuak

Xabier Idoateren obrara eta prozesuetara hurbiltzea.

Irudia eta testua konbinatuz esperimentatzea.

Zoriarekin eta arbitrariotasunarekin lan egitea.

Argazkien orrazketa digitalak digitalaren aukerak aztertzea.

Taldekako lana sustatzea obra bat egiteko.

Hedagarria eta moldagarria den artelan bat.

Honen gaineko proposamen didaktikoa: Mikel Cabrerizo

Mikel Cabrerizoren lanetatik eta egiteko moduetatik abiatuko gara artearen nozioari buruz hausnartzeko, eta originaltasunaren eta jeniotasunaren kontzeptuetan sakontzeko. Mundu artistikoaren irudi ikonikoak beste testuinguru, formatu eta gorputz batzuetara eramango ditugu, zentzu eta erabilera berriak emanez eta gure errealitateetara hedatuz.

Helburuak

Mikel Cabrerizoren obrara eta lan-prozesuetara hurbiltzea.

Artearen nozioa zabaltzea, artelanei buruz dugun ideia geldia (jatorrizko objektu eder eta bakarra direla, alegia) haustea.

Kontzeptuzkoa eta ludikoa dena oinarri hartuta, bizitza eta artea konektatzeko teknika, prozedura eta moduak esperimentatzea.

Umorea eta jabetzea erabiltzea arte-sorkuntza garaikideko estrategia gisa.